Ατομικές Συνεδρίες

Οι ατομικές συνεδρίες γίνονται με την παρουσία ενός θεραπευτή, συνηθίζεται να έχουν διάρκεια μία ώρα και να λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση.

Συνεδρίες Ζεύγους

Οι συνεδρίες ζεύγους επικεντρώνονται στα θέματα που απασχολούν το ζευγάρι. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών ποικίλλουν, ανάλογα με τις ανάγκες και τους θεραπευτικούς στόχους.

Συνεδρίες Οικογένειας

Οι οικογενειακές συνεδρίες έχουν ως στόχο τη διερεύνηση θεμάτων που απασχολούν την οικογένεια από την οπτική των μελών της. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών ποικίλλουν, ανάλογα με τις ανάγκες και τους θεραπευτικούς στόχους.

Ομαδικές Συνεδρίες

Οι ομαδικές συνεδρίες συνηθίζεται να έχουν διάρκεια δύο ώρες, να λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση και ο μέγιστος αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές είναι εννέα, με δύο συντονιστές-θεραπευτές.