Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η ιδέα για το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης γεννήθηκε από τη συνάντηση τριών διαφορετικών ανθρώπων με κοινό όραμα. Η Όλγα Κοτρώτσου, η Φανή Μαντοπούλου και η Μαρία Βίου βρέθηκαν μαζί ως εκπαιδευόμενες ψυχοθεραπεύτριες στη Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία. Η διαφορετική ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία τους λειτούργησε και λειτουργεί συμπληρωματικά στο χτίσιμο μιας κοινής οπτικής για την παροχή υπηρεσιών στο χώρο της ψυχική υγείας. Πέρα από τις διαφορές, συνδετικός κρίκος για τις τρεις είναι το κοινό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τα ανθρώπινα συστήματα και τις δυναμικές που τα διέπουν. Η βαθιά πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται οδήγησε στη δημιουργία αυτού του χώρου.