‘Φροντίζοντας τόσο τις ρίζες όσο και τα κλαδιά μας,

                                            το δέντρο της ζωής μας αναπτύσσεται...’